Eigenlijk hebben telers de grondstoffen van de toekomst in handen


Twan Venner on 14-04-2020


Jeroen Kusters, 4th generation

In de laatste editie van ZON Magazine, een vakblad opgericht door De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland vertelde Jeroen Kusters wat meer over de visie van Kusters gericht op het creëren van waarde voor de circulaire economie. Het artikel gaat dieper in op de potentiële waarde van groene reststromen voor telers en hoe deze waarde optimaal benut kan worden door middel van nieuwe technologieën en goede samenwerkingen. Jeroen legt onder andere uit hoe onze Organic Liquefying Press en Rotoshifter oplossingen kunnen bieden voor deze uitdaging.

Lees het hele artikel hier!

 

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Subscribe to Email Updates